adults airQuality athletes breathing fjell full-logo-s heartrate hjerte light lightspectrum login logo-s lydbolge movement newborn noise phone plane presence schoolchildren sleep sleepstages somnofy-quantum teenagers temperature vekter vibration vitalthings vitalthings
Back to webinars

Webinaropptak "Respirasjonsfrekvens (pustefrekvens)

Blog pust

Dette webinaret inneholder faglig påfyll rundt betydningen av respirasjonsfrekvens som en vital parameter og hvorfor denne ofte blir fremhevet i forskningsartikler knyttet til pasientsikkerhet.

Webinaropptak "Respirasjonsfrekvens som indikator for helsetilstand".

Den 20.august 2021 direktesendte vi et lunsjwebinar om temaet "Respirasjonsfrekvens (pustefrekvens) som indikator for helsetilstand."

Dette webinaret inneholder faglig påfyll rundt betydningen av respirasjonsfrekvens som en vital parameter og hvorfor denne ofte blir fremhevet i forskningsartikler knyttet til pasientsikkerhet. Webinaret vil gi deg en dypere forståelse for hvorfor måling av respirasjonsfrekvens er viktig, hvordan den bør måles og betydningen av nøyaktighet.

VitalThings tilbyr sine webinarer gratis.

This website uses cookies to store statistics about the use of this website. The information is shared with Google Analytics. For more information read our Privacy Policy Agreement.