adults airQuality athletes breathing fjell full-logo-s heartrate hjerte light lightspectrum login logo-s lydbolge movement newborn noise phone plane presence schoolchildren sleep sleepstages somnofy-quantum teenagers temperature vekter vibration vitalthings vitalthings

Statusoversikt for nattevakter

Statusoversikt for nattevakter

Dette gir Somnofy status på:

  • Om personen er i seng/ut av seng

  • Om personen er våken eller sover

  • Om personen beveger seg mye i sengen (er urolig) eller rolig

  • Pustefrekvens* (respirasjonsfrekvens)

  • Oksygenmetning* (med pulsoksymeter vil Somnofy vise SpO2 i sanntid)

  • Puls* (med ekstern pulsmåler vil Somnofy vise pulsen i sanntid

*Somnofy er ikke medisinsk godkjent. Søvnmonitoren er derfor ikke ment for å stille diagnoser, behandle eller forhindre sykdom. Somnofy leverer ikke varsler på pustefrekvens, oksygenmetning og puls.

Effektiv bruk av ressurser

Sanntidsmonitoren for nattevakter gir enkelt innsikt om brukere sover, er våken i seng eller om de er ute av sengen.

Beboere kan få tabletter, bli hjulpet på do eller skiftet bleie når de er våken om natta. Med innsikt i hvem som er våken kan du fordele dine ressursene på en mer effektiv måte, gi din oppmerksomhet til de som har behov, og la den som sover i ro. Beboere for en roligere natt og blir ikke lenger forstyrret når det ikke er nødvendig.

Unngå å vekke beboere unødvendig

Du kan bruke denne informasjon til å besøke de beboere som er våken og unngå å vekke beboere unødvendig. Slik kan du la dem sove og for eksempel først snu beboere når du vet de er våken. Bedre for nattevakt og bedre for beboere.

Slik bruker Alvehaugen Somnofy

Alvehaugen bu-og rehabiliteringssenter, Ulsteinvik har brukt Somnofy siden 2020.

I denne filmen kan du se deres erfaring med søvnmonitoren så langt.
Hvordan kan Somnofy bidra til å øke omsorgskapasiteten?

Somnofy kan brukes til å overvåke både søvnen og pustefrekvensen til tjenestemottakeren.

Bruk av statusoversikten i hjemmetjenesten (pilot)

De aller fleste som har behov for omsorgstjenester fra kommunen bor i dag i eget hjem. Vi blir stadig flere innbyggere, og forskning viser at flere av oss vil få demens på våre eldre dager. Denne utviklingen krever at man er nødt til å ta i bruk ny teknologi for å møte utfordringene innenfor helseomsorgen i årene som kommer.

This website uses cookies to store statistics about the use of this website. The information is shared with Google Analytics. For more information read our Privacy Policy Agreement.