adults airQuality athletes breathing fjell full-logo-s heartrate hjerte light lightspectrum login logo-s lydbolge movement newborn noise phone plane presence schoolchildren sleep sleepstages somnofy-quantum teenagers temperature vekter vibration vitalthings vitalthings

Pilotprosjekt for hjemmetjenester

Utfordringer med tilsyn om natten

Hjemmetjenesten bruker i dag mange ressurser på fysiske tilsyn om natten hvor det eneste formålet med tilsynet er å kontrollere at brukeren ligger i sengen sin. For brukeren er det ofte ubehagelig å bli vekket midt på natten av “fremmede”. I mange tilfeller ligger brukeren og venter til tilsynet har vært der før han/hun sovner, og i andre tilfeller er det mange som ikke får sove etter besøket. I svært mange tilfeller vet heller ikke brukeren hvem som kommer og låser seg inn. Det er lett å forstå at denne formen for fysisk tilsyn vil kunne påvirke nattesøvnen negativt.

For den ansatte i hjemmetjenesten føles det ubehagelig å låse seg inn til en bruker midt på natten og åpne soveromsdøren for å se om brukeren sover. For så og låse seg ut igjen. I mange tilfeller har hjemmetjenesten også kjørt mange kilometer i bil for å komme seg til brukeren.

Vi trenger pilotkommuner for bruk av Somnofy i hjemmetjenesten

For å utforske mulighetsrommet til hvordan bruk av både sanntidsdata og historiske data fra Somnofy kan bidra til å øke pasientsikkerheten, livskvaliteten til brukeren og redusere kostnadene til kommunen, trenger vi framoverlente kommuner på laget!

Vi har lyst til å utforske følgende med din kommune:

  • Hvor mange av dagens fysiske tilsyn om natten kan erstattes av digitalt sanntidstilsyn?

  • Hvilke varsler kan vi produsere på basis av individuell brukerdata som fører til mer behovsrettet tilsyn og økt pasientsikkerhet?

  • Hvordan kan vi gi innsyn av brukerdata til pårørende slik at de opplever bedre brukermedvirkning og muligens kan ta ansvaret for noe av oppfølgingen?

  • Hvordan kan vi involvere legene slik at de kan bli motivert til å jobbe med kontinuerlig søvnforbedring?

This website uses cookies to store statistics about the use of this website. The information is shared with Google Analytics. For more information read our Privacy Policy Agreement.