adults airQuality athletes breathing fjell full-logo-s heartrate hjerte light lightspectrum login logo-s lydbolge movement newborn noise phone plane presence schoolchildren sleep sleepstages somnofy-quantum teenagers temperature vekter vibration vitalthings vitalthings

Lunsjwebinar "Respirasjonsfrekvens som indikator for helsetiland"

Vi i Somnofy ønsker å invitere deg til vårt 2. lunsjwebinar direktesendes fredag 20.august kl 11:00-12:00. Denne gangen tar vi for oss temaet "Respirasjonsfrekvens (pustefrekvens) som indikator for helsetilstand."

Dette er et webinar hvor du får faglig påfyll rundt betydningen av respirasjonsfrekvens som en vital parameter og hvorfor denne ofte blir fremhevet i forskningsartikler knyttet til pasientsikkerhet. Webinaret vil gi deg en dypere forståelse for hvorfor måling av respirasjonsfrekvens er viktig, hvordan den bør måles og betydningen av nøyaktighet.

VitalThings dekker alle kostnader med seminaret og det vil derfor være gratis for deg å delta.

Vår foredragsholder

Ole Kristian Forstrønen Thu, lege i spesialisering anestesi med doktorgrad i medisin og CMO for VitalThings, er spesielt interessert i teknologi og pasientsikkerhet.

Fyll inn din kontaktinfo i skjemaet under, så får du en påminnelse og en link til webinaret noen dager før 20.august. Webinaret blir sendt via Zoom og Facebook, og det vil være mulighet til å stille spørsmål skriftlig underveis. Er du opptatt når webinaret sendes, får du webinaret tilsendt i etterkant. Velkommen!

This website uses cookies to store statistics about the use of this website. The information is shared with Google Analytics. For more information read our Privacy Policy Agreement.