adults airQuality athletes breathing fjell full-logo-s heartrate hjerte light lightspectrum login logo-s lydbolge movement newborn noise phone plane presence schoolchildren sleep sleepstages somnofy-quantum teenagers temperature vekter vibration vitalthings vitalthings

Digitalt tilsyn i sanntid

Økt komfort og trygghet på institusjon og i hjemmet med sanntids kontaktløs måling av søvn og respirasjon. Brukertilpassede varsler muliggjør raskt og trygt fysisk tilsyn ved behov.

Somnofy er en kontaktløs sensor for bruk i tilsyn på institusjoner og i hjemmet.

Somnofy har mange innebygde sensorer som gir kontinuerlig tilsyn av brukere

Somnofy sanntidsfunksjoner:

  • Varsler om brukeren forlater sengen
  • Detekterer om brukeren sover eller er våken
  • Gir informasjon om uro
  • Detekterer kontinuerlig respirasjonsrate
  • Mulighet for å koble til oksygenmetning og andre eksterne sensorer ved behov
  • Kan sende varsler til standardiserte varslingssystemer
  • Enkel å installere i eksisterende bygg

Somnofy tilbyr historikk og analyser som beslutningsstøtte for detaljert brukeroppfølging og deteksjon av forverret helsetilstand.

Somnofy produkter og tjenester er ikke medisinsk godkjent, og er ikke ment for å stille diagnoser, behandle eller forhindre sykdom.

This website uses cookies to store statistics about the use of this website. The information is shared with Google Analytics. For more information read our Privacy Policy Agreement.