adults airQuality athletes breathing fjell full-logo-s heartrate hjerte light lightspectrum login logo-s lydbolge movement newborn noise phone plane presence schoolchildren sleep sleepstages somnofy-quantum teenagers temperature vekter vibration vitalthings vitalthings
Back to blog
Customers

VitalThings utvikler ny medisinsk sensor for pust med støtte fra Innovasjon Norge

Doctor Somnofy Small

Med støtte fra Innovasjon Norge skal VitalThings utvikle en kontaktløs, helautomatisk, medisinsk godkjent sensor med hovedfokus på overvåking og langtidsmonitorering av respirasjonsfrekvens.

This website uses cookies to store statistics about the use of this website. The information is shared with Google Analytics. For more information read our Privacy Policy Agreement.