adults airQuality athletes breathing fjell full-logo-s heartrate hjerte light lightspectrum login logo-s lydbolge movement newborn noise phone plane presence schoolchildren sleep sleepstages somnofy-quantum teenagers temperature vekter vibration vitalthings vitalthings
Back to blog

Mens du sover kan pusten fortelle hvordan du har det

Nedklipp 00 00 42 23 Still003

Når vi sover styres pusten fullstendig av det autonome nervesystemet og skjer ubevisst via respirasjonssenteret i hjernestammen. Hva kan dette fortelle oss ?

Hva vet du egentlig om pusten din når du sover?

Om dagen påvirkes pusten av det vi gjør - bevisst eller ubevisst. Når vi sover derimot styres dette fullstendig av det autonome nervesystemet og skjer ubevisst via respirasjonssenteret i hjernestammen. Hvordan kan vi utnytte dette til å si noe om hvordan kroppen har det?

Balanse

Kroppen jobber hele tiden for å være i konstant likevekt. Dette styres av mange forskjellige reguleringsmekanismer for å opprettholde temperatur, saltbalanse, hormonbalanse, energibalanse, væskebalanse, blodtrykk, puls, pH, respirasjon mm.

Av denne grunn er menneskekroppen ekstremt tilpasningsdyktig og kan overleve svært forskjellige påvirkninger – ekstrem kulde, ekstrem varme, ekstrem høyde, ekstrem aktivitet, ekstreme næringsbetingelser, skader og sykdom.

Vitale tegn

Vitale tegn beskriver i medisinen observasjoner som kan si noe om kroppens livsviktige funksjoner. De 4 viktigste er:

 • Temperatur (Normalt 36,5-37,5 C)
 • Blodtrykk (Normalt <140/90)
 • Puls (Normalt 50-100)
 • Respirasjonsfrekvens (Normalt 12-20)
 • Søvntid, Søvnkvalitet, Bevegelser/Uro i seng, tid ute av seng (toalettbesøk/vandring), Respirasjonsfrekvens, Romtemperatur, Puls, Støy, lys på rom.

Hvorfor er Respirasjonfrekvens vanskeligere å måle enn puls?

Selv om pusten normalt går og går uten at man er seg den bevisst kan den også enkelt overstyres; Bare tenk på når du synger, snakker, spiser, svømmer eller ganske enkelt bestemmer deg for å holde pusten.

Så fort man blir bevisst sin egen pust påvirkes den normale reguleringen. Det er derfor vanskelig å måle sin egen respirasjon ved å telle.

Det beste vil altså være å måle pusten mens den kun er regulert av kroppens automatiske funksjoner – altså i søvn. Men - hvordan skal man få det til?

Somnofy søvnmonitor

Somnofy søvnmonitor er utviklet for å kunne kartlegge en rekke vitale parametre på nattestid – inkludert respirasjonsfrekvens. Sensoren bruker radarteknologi som gir informasjon om:

Monitoren festes på vegg eller plasseres på nattbord og er ikke i fysisk kontakt med brukeren. Somnofy gir deg muligheten til å få vite hvordan pustefrekvensen er i den fasen dette reguleres automatisk basert på kroppens egne finstemte «sensorer».

Respirasjonsfrekvens

På samme måte som hvilepulsen varierer fra person til person er også respirasjonsfrekvensen under søvn individuell. Den holder seg stabil over tid dersom kroppen ellers er i stabil form og i stabile omgivelser. Dette gjør pusten til et godt mål på endringer i kroppen.

Respirasjonsfrekvensen kan øke ved infeksjoner, smerte, skader, betennelser, blodforgiftning, KOLS, nyresvikt, nylig hard belastning, medisiner mm. Den er således ikke spesifikk, men forteller at det er skjedd en endring fra det normale.

Siden normalverdiene er så varierende (Fra 12 til 20 er det en økning på 67%) kan det være vanskelig å fange opp om kroppen er «normal» dersom man bare måler på ett tidspunkt. (For en som normalt ligger på 12, vil 20 være en dramatisk økning. Derimot vil 20 hos en som normalt ligger på 19 vil være ubetydelig). Regelmessige nattlige målinger vil vise den enkeltes normalverdi og raskt fange opp plutselige endringer eller gradvise endring over tid.

Et eksempel på hvordan pusten kan avdekke infeksjon i kroppen:

Figuren viser hvordan en brå endring av pust kan fange opp en infeksjon i kroppen. Vi ser en plutselig økning av stabil respirasjonsfrekvens på 17 til 23 – dvs en økning på 35%. Personen var dagen etter denne målingen slapp og i dårlig form. Blodprøve viste tegn til kraftig infeksjon (CRP 135) og det ble gitt behandling med antibiotika grunnet tegn til urinveisinfeksjon. Etter oppstart av behandling gikk pusten raskt tilbake til det normale samtidig som personen ble frisk igjen.

Ny teknologi – nye muligheter

Somnofy sin teknologi gir muligheter til å få innsikt i et av de viktigste vitale tegn over tid – respirasjonsfrekvens under søvn. Enten det er brukeren selv som følger med eller dette gjøres i samarbeid med familie eller helsepersonell, kan den gi økt trygghet for at endring i helsetilstand og sykdom raskt fanges opp før det utvikler seg til å bli mer alvorlig.

Som lege ser jeg det som særdeles nyttig å kunne få følge med på pusten under søvn hos f.eks:

 • Nyopererte pasienter som sendes hjem. Tegn til utvikling av sårinfeksjon?
 • Hjemmeboende eldre og demente. Tegn til endringer de ikke klarer fortelle om selv?
 • Skadede pasienter – tegn til sterke smerter?
 • Pasienter med infeksjoner – tegn til forverring/manglende effekt av antibiotika/sepsis?
 • Pasienter med KOLS – tegn til forverring/pneumoni?
 • Hjertesvikt – tegn til raskere respirasjon pga væske på lungene?
 • Påvist COVID-19 – tegn til brå økning i respirasjoni hjemmekarantene?

Kort oppsummert

Når jeg neste gang spør hvordan det går og du svarer at respirasjonsfrekvensen din er normal – da tar jeg det som et godt vitalt tegn!

Remi profilbilde

Lege

Dr. Remi Andersen

ra@vitalthings.com

Remi er utdannet lege fra UiO 1999. Han har vært aktiv langrennsløper og jobbet med både eldre og idrettsutøvere i 20 år. Han jobber til daglig som sykehjemsoverlege. Han er også engasjert som lege for junior-, rekrutt og paralandslaget i langrenn og som rådgiver for VitalThings.

This website uses cookies to store statistics about the use of this website. The information is shared with Google Analytics. For more information read our Privacy Policy Agreement.